Förstasidan

Förstasidan

Teatersagan

Muntligt berättande, som är en av våra äldsta
konstformer,
är idag eftersatt
– mycket på grund av det
stora
utbudet av TV, film och dataspel.

Vi vill stimulera den kreativa fantasin som alla barn har i sig från födseln. Dessa kulturprojekt värnar om barns fantasi, språkutveckling och intresse för teater och litteratur.

Vi startade vår barnteaterverksamhet hösten 2009 – då i samarbete med Kungliga Myntmuseet i Stockholm. Sedan dess har vi turnerat på marknader, föreningar, skolor och förskolor samt även i Stockholms läns landstings projekt “Kultur i vården”.

Just nu spelar vi teatersagorna:
Aladdin
Dummerjöns
En hälsning från Hellsing
Jack och bönstjälken
Reskamraten

Föreställningarna riktar sig till barn från ca fyra år och uppåt. Hör gärna av dig för mer information, prisuppgift och bokning på:

070 749 29 32 eller teatersagan@niclasstrand.se

I showgruppen Widén-Strand-Poppe har vi även spelat in flera berättelser som musikalsagor. Klicka här för mer information.

 

bonstjalk-liggande

nicas-strand-produktion