Förstasidan

Förstasidan

Teatersagan

Muntligt berättande, som är en av våra äldsta
konstformer,
är idag eftersatt
– mycket på grund av det
stora
utbudet av TV, film och dataspel.

Vi vill stimulera den kreativa fantasin som alla barn har i sig från födseln. Dessa kulturprojekt värnar om barns fantasi, språkutveckling och intresse för teater och litteratur.

Vi startade vår barnteaterverksamhet hösten 2009 – då i samarbete med Kungliga Myntmuseet i Stockholm. Sedan dess har vi turnerat på marknader, föreningar, skolor och förskolor samt även i Stockholms läns landstings projekt “Kultur i vården”.

Just nu spelar vi teatersagorna:
Dummerjöns
En hälsning från Hellsing
Jack och bönstjälken

Föreställningarna riktar sig till barn från ca fyra år och uppåt. Hör gärna av dig för mer information, prisuppgift och bokning på:

070 749 29 32 eller teatersagan@niclasstrand.se

 

bonstjalk-liggande

nicas-strand-produktion